Stone

 หินก่อสร้าง หินก่อสร้างนั้นแบ่งออกได้มากมายหลายชนิด ที่เห็นๆและใช้กันบ่อยก็เช่น หินคลุก หิน1 หิน2 หินลูกรัง หินเกร็ด หินฝุ่น เป็นต้น โดยผมจะขออธิบายแยกตามประเภทหินต่างๆ ดังนี้1. ลูกรัง คือ หินที่ดูดมาขึ้นจากบ่อหิน บ่อทรายต่าง ๆ หินมีลักษณะ หยาบ ๆ ดูเป็นเหลี่ยม ๆ เป็นหินที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก และ ละเอียด ส่วนมากมีสีน้ำตาลแดง ลูกรังที่ดีต้องมีเม็ดปนมาด้วยโดยขนาดเม็ดก็ตามที่กำหนดในสเปคฯคือไม่เกิน 1 นิ้ว ส่วนมากใช้สำหรับงานถมที่ ถมถนน โดยลูกค้าสามารถเลือกขนาดของลูกรังได้ว่า ต้องการก้อนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะสมตรงกับการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด2. หินคลุก เป็นหินปูนที่ย่อยจนมี เกรดเดชั่น ที่เรียกว่า well grade โดยเป็นหินที่มีขนาดแตกต่างกันมาปนกัน ไม่สามารถนำไปเป็นหินก่อสร้าง หรือ นำไปบดเป็นปูนซีเมนต์ได้ เพราะไม่ได้ขนาดหรือแร่ธาตุตามที่ต้องการ โดยส่วนมากใช้สำหรับเป็น ชั้นพื้นทางในงานถนน สามารถใช้ถมถนนร่วมกับหินลูกรังได้ หรือ นำไปทำอิฐบล็อค โดยหินคลุกนั้นยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลากหลายเกรด แล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งาน3. หินก่อสร้าง (หิน1, หิน 2, […]

Limestone: Calcium Carbonate

 Limestone: Calcium Carbonate แคลเซียมคาร์บอเนตที่พบในหินหรือสินแร่ธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ1. หินคาร์บอเนต (carbonate rock) ถือเป็นหินที่พบในธรรมชาติท่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่ แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ1.1 หินตะกอนคาร์บอเนต (sedimentary carbonate rocks)– หินปูน (limestone) เป็นหินตะกอนที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่ มักพบในรูปแคลไซต์หรืออราโกไนต์ ซึ่งมีสูตรเหมือนกัน แต่มีโคงสร้างต่างกัน– โดโลไมต์ (CaMg(CO3)2) เป็นแร่ที่พบมากในหินปูนที่เกิดจากการแทนที่จากปฏิกิริยาของแมกนีเซียมในรูปของสารละลายในหินปูน– ซอล์ก (chalk) จัดเป็นหินปูนร่วน มีลักษณะเนื้อละเอียด จากการทับถมซากพืชซากสัตว์– ทราเวอร์ทีน (travertine) เป็นหินปูนที่มีลักษณะเนื้อหินได้หลายรูปแบบ อาจเป็นเส้นๆ เป็นชั้นหรือมีรูพรุน มักพบในแหล่งน้ำพุร้อน1.2 หินอัคนีคาร์บอเนต (igneouse carbonate rocks) เป็นหินอัคนีที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่1.3 หินแปรคาร์บอเนต (metamorphic carbonate rocks) จัดเป็นหินปูนหรือหินโดโลไมต์ที่จัดเรียงตัวใหม่จากความร้อน และแรงกดจากใต้พิภพ ซึ่งมักเรียกทั่วไปว่า หินอ่อน (marble)2. แร่แคลไซต์ (calcite)เป็นแร่ที่พบในธรรมชาติ […]