การตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

      การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 23-24 มกราคม 2560 โดยการตรวจติดตามระบบได้มีการจัดตั้งทีม Audit ขึ้นเพื่อทำการตรวจสอบระบบคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่งการตรวจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน