บริษัทฯ ได้เริ่มจัดทำระบบมาตรฐาน GMP/HACP (CODEX)  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

และคุณภาพสินค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ GMP/HACCP (CODEX)

โดย bsi

Picture6 Picture6 002