แร่

แร่ 5 Mesh

 

ลักษณะ

ขนาด : 0 - 0.4 MM

Read More

แร่ 8 Mesh

 

ลักษณะ

ขนาด : 0 - 3.0 MM

Read More

แร่ 16 Mesh

 

ลักษณะ

ขนาด : 0 - 1.18 MM

Read More

แร่ 20 Mesh

 

ลักษณะ

ขนาด : 0 -2.0 MM

Read More

แร่ 40 Mesh

 

ลักษณะ

ขนาด : 0 - 0.60 MM

Read More

แร่ 100 Mesh

 

ลักษณะ

ขนาด : 0 - 0.60 MM

Read More

แร่ 180 Mesh

 

ลักษณะ

ขนาด : 0 - 0.60 MM

Read More

แร่ฝุ่นขาว

 

ลักษณะ

ขนาด : คละไชต์

Read More