ลักษณะ

ขนาด : 0 - 0.4 MM

สี : ขาว - เทา

กายภาพ : ของแข็ง

* มีการตรวจสอบค่าเคมี

การนำไปใช้

- วัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์