ลักษณะ

ขนาด : 0 - 0.60 MM

สี : ขาว - เทา

กายภาพ : ของแข็ง

การนำไปใช้

- ใช้ผลิตปูนซีเมนต์

- วัตถุดิบอาหารสัตว์