ลักษณะ

ขนาด : 0 - 2.0 MM

สี : ขาว - เทา

กายภาพ : ของแข็ง

* มีการตรวจสอบค่าเคมี

การนำไปใช้

-  ใช้ผลิตปูนซีเมนต์

- ใช้ผลิตกระจก / ขวดแก้ว