ลักษณะ

ขนาด : 0 - 0.60 MM

สี : ขาว

กายภาพ : ผงละเอียด

การนำไปใช้

- วัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์

- วัตถุดิบอาหารสัตว์