ลักษณะ

ขนาด : 0 - 1.18 MM

สี : ขาว - เทา

กายภาพ : ของแข็ง

* มีการตรวจสอบค่าเคมี

การนำไปใช้

- ใช้ผลิตปูนซีเมนต์
- ใช้ผลิตกระจก