ลักษณะ

ขนาด : คละไชต์

สี : ขาว - เทา

กายภาพ : ของแข็ง + ผงละเอียด

การนำไปใช้

- ใช้ปรับสภาพดิน

- เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ย