การนำไปใช้

- งานก่อสร้างทั่วไป

- อิฐบล็อค

- ผสมยางมะตอย