ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - อัตรา

สวัสดิการ: บ้านพักพนักงาน / ประกันชีวิต / ประกันสังคม / กองทุนทดแทน / เบี้ยขยัน / โบนัส และอื่น ๆ

สมัครงานด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน ระบุประวัติการทำงาน อัตราเงินเดือนที่ต้องการ

ใบรับรองการผ่านงาน( ถ้ามี ) และรูปถ่าย 1 ใบ มาที่

 

บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด

เลขที่ 357 หมู่ที่ 5 ต. หน้าพระลาน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี 18240

Tel: (036) 351105-7 Fax : (036) 351111

E-mail : slj@silalertchit.com