การอบรม GMP/HACCP (Codex)

 การอบรม GMP/HACCP (Codex)     บริษัทได้เริ่มมีการจัดการอบรมระบบมาตรฐาน GMP/HACCP (Codex) ขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากระบบนี้เป็นกฎระเบียบด้านอาหาร ซึ่งทางบริษัทได้ส่งสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ จึงต้องมีการจัดการอบรมขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณภาพสินค้าที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยของอาหาร และจะส่งผลดีต่อการส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตอาหารสัตว์ทั้งภายในและต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทจะดำเนินการอบรม วางแผน ปรับปรุงและแก้ไขในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพยิ่งขึ้น  

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

 ตรวจสุขภาพประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 7.00-12.00น. ได้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท จากหน่วยงายแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลเกษมราฏร์ สระบุรี เพื่อตรวจสุขภาพของพนักงานทุกคน ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีโปรแกรมการตรวจ เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต การตรวจเลือด เบาหวาน X-ray ปอด การมองเห็น การได้ยิน และตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก พนักงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี และทางบริษัทจะดำเนินการสวัสดิการด้านสุขภาพในทุก ๆ ปี เพื่อสร้างความมั่นใจและสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานในบริษัท

รับใบรับรอง ISO 9001:2015

 ใบรับรอง ISO 9001:2015 เนื่องจากบริษัทต้องการความเป็นผู้นำในด้านการผลิต Limestone  ( Calcium Carbonate ) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในคุณภาพสินค้า Limestone ของทางบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย bsi นับเป็นความภูมิใจของทุกคนในบริษัทป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการ อบรม วางแผนระบบ ตลอดจนปรับปรุง แก้ไขให้เป็นไปตามระบบข้างต้น เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งใบรับรอง ใบนี้ถือเป็นความภูมิใจของทุกคนในบริษัท 

Stone

 หินก่อสร้าง หินก่อสร้างนั้นแบ่งออกได้มากมายหลายชนิด ที่เห็นๆและใช้กันบ่อยก็เช่น หินคลุก หิน1 หิน2 หินลูกรัง หินเกร็ด หินฝุ่น เป็นต้น โดยผมจะขออธิบายแยกตามประเภทหินต่างๆ ดังนี้1. ลูกรัง คือ หินที่ดูดมาขึ้นจากบ่อหิน บ่อทรายต่าง ๆ หินมีลักษณะ หยาบ ๆ ดูเป็นเหลี่ยม ๆ เป็นหินที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก และ ละเอียด ส่วนมากมีสีน้ำตาลแดง ลูกรังที่ดีต้องมีเม็ดปนมาด้วยโดยขนาดเม็ดก็ตามที่กำหนดในสเปคฯคือไม่เกิน 1 นิ้ว ส่วนมากใช้สำหรับงานถมที่ ถมถนน โดยลูกค้าสามารถเลือกขนาดของลูกรังได้ว่า ต้องการก้อนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะสมตรงกับการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด2. หินคลุก เป็นหินปูนที่ย่อยจนมี เกรดเดชั่น ที่เรียกว่า well grade โดยเป็นหินที่มีขนาดแตกต่างกันมาปนกัน ไม่สามารถนำไปเป็นหินก่อสร้าง หรือ นำไปบดเป็นปูนซีเมนต์ได้ เพราะไม่ได้ขนาดหรือแร่ธาตุตามที่ต้องการ โดยส่วนมากใช้สำหรับเป็น ชั้นพื้นทางในงานถนน สามารถใช้ถมถนนร่วมกับหินลูกรังได้ หรือ นำไปทำอิฐบล็อค โดยหินคลุกนั้นยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลากหลายเกรด แล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งาน3. หินก่อสร้าง (หิน1, หิน 2, […]

Limestone: Calcium Carbonate

 Limestone: Calcium Carbonate แคลเซียมคาร์บอเนตที่พบในหินหรือสินแร่ธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ1. หินคาร์บอเนต (carbonate rock) ถือเป็นหินที่พบในธรรมชาติท่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่ แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ1.1 หินตะกอนคาร์บอเนต (sedimentary carbonate rocks)– หินปูน (limestone) เป็นหินตะกอนที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่ มักพบในรูปแคลไซต์หรืออราโกไนต์ ซึ่งมีสูตรเหมือนกัน แต่มีโคงสร้างต่างกัน– โดโลไมต์ (CaMg(CO3)2) เป็นแร่ที่พบมากในหินปูนที่เกิดจากการแทนที่จากปฏิกิริยาของแมกนีเซียมในรูปของสารละลายในหินปูน– ซอล์ก (chalk) จัดเป็นหินปูนร่วน มีลักษณะเนื้อละเอียด จากการทับถมซากพืชซากสัตว์– ทราเวอร์ทีน (travertine) เป็นหินปูนที่มีลักษณะเนื้อหินได้หลายรูปแบบ อาจเป็นเส้นๆ เป็นชั้นหรือมีรูพรุน มักพบในแหล่งน้ำพุร้อน1.2 หินอัคนีคาร์บอเนต (igneouse carbonate rocks) เป็นหินอัคนีที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่1.3 หินแปรคาร์บอเนต (metamorphic carbonate rocks) จัดเป็นหินปูนหรือหินโดโลไมต์ที่จัดเรียงตัวใหม่จากความร้อน และแรงกดจากใต้พิภพ ซึ่งมักเรียกทั่วไปว่า หินอ่อน (marble)2. แร่แคลไซต์ (calcite)เป็นแร่ที่พบในธรรมชาติ […]

1 2 3