แร่ 100 Mesh

ลักษณะขนาด : 0 – 0.60 MMสี : ขาว – เทากายภาพ : ผงละเอียดการนำไปใช้- ใช้ผลิตปูนซีเมนต์- วัตถุดิบอาหารสัตว์- ใช้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา

แร่ 20 Mesh

ลักษณะขนาด : 0 – 2.0 MMสี : ขาว – เทากายภาพ : ของแข็ง* มีการตรวจสอบค่าเคมีการนำไปใช้-  ใช้ผลิตปูนซีเมนต์- ใช้ผลิตกระจก / ขวดแก้ว

แร่ 16 Mesh

ลักษณะขนาด : 0 – 1.18 MMสี : ขาว – เทากายภาพ : ของแข็ง* มีการตรวจสอบค่าเคมีการนำไปใช้- ใช้ผลิตปูนซีเมนต์ – ใช้ผลิตกระจก

แร่ 8 mesh

ลักษณะขนาด : 0 – 3.0 MMสี : ขาว – เทากายภาพ : ของแข็ง* มีการตรวจสอบค่าเคมีการนำไปใช้- วัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์

แร่ 5 Mesh

ลักษณะขนาด : 0 – 0.4 MMสี : ขาว – เทากายภาพ : ของแข็ง* มีการตรวจสอบค่าเคมีการนำไปใช้- วัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์

กิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น หมู่ 4 และ 5

 กิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น หมู่ 4 และ 5  วันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ขึ้นที่ หมู่ 4 และ 5 ตำบลหน้าพระลาน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรัก ภักดี และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9   โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดใ้ห้มีการลงชื่อถวายความอาลัย พร้อมกับ แจกอาหารและสิ่งของให้กับคนในชุมชนหน้าพระลานเพื่อสร้างความรัก สามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทุกคนในชุมชน  

1 2 3